Новини

Министър Василева в Бургас ще се срещне с кметовете от областта

На 18 март в Бургас министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще обсъди с кметове от областта възможностите за кандидатстване с проекти по финансовите механизми, управлявани от МОСВ – Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Националният доверителен екофонд /НДЕФ/. Домакин на срещата ще е кметът на Бургас Димитър Николов.