Новини

Днес 28-те лидери на държавите членки се събират в Брюксел

Лидерите на 28-те държави членки на ЕС се събират днес в Брюксел на редовно заседание на Европейския съвет. На срещата ще присъства и премиерът на България Бойко Борисов.  Държавните и правителствените ръководители ще обсъдят и приемат заключения по две основни теми – миграция и Европейски семестър. България ще изрази позиция, че ефективният контрол по външните граници на ЕС, които не се свеждат само до Шенген, е от първостепенно значение за овладяване на миграцията в краткосрочен и средносрочен план. Фокусът трябва да бъде върху подкрепата на всички държави-членки, които поради географското си разположение се налага да поемат по-големи отговорности. В рамките на Европейския семестър Европейският съвет ще направи преглед на изпълнението на специфичните препоръки по страни и ще обсъди приоритетите за Европейския семестър за 2016 г. Държавните и правителствени ръководители ще бъдат информирани за развитието на икономическата ситуация в ЕС.