Новини

Министър Лиляна Павлова: България разглежда Туркменистан като партньор, с когото желае да развива приятелски отношения и взаимноизгодно сътрудничество

България разглежда Туркменистан като приоритетен политически и икономически партньор в региона на Централна Азия, с когото желае да развива приятелски отношения и взаимноизгодно сътрудничество. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на провеждането на третата сесия на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество. Туркменистан също приема България като стратегически партньор в Югоизточна Европа и региона на Черно море, каза от своя страна министърът на икономиката и развитието на Туркменистан Елдаш Шерипов, който е съпредседател на комисията от страна на Туркменистан. Министър Павлова отбеляза, че страната ни оценява високо резултатите от проведеното през август миналата година официално посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Туркменистан, с което диалогът на най-високо равнище между двете страни е възстановен. Тогава бяха подписани няколко споразумения, повечето от които вече са изпълнени. В резултат на такова подписано споразумение през месец януари т.г. на посещение в страната ни беше туркменистанска делегация, водена от вицепремиера по строителството Шамухаммет Дурдулиев. Тогава бяха проведени двустранни срещи и такива с представители на българския бизнес от ключови сектори на икономиката, спорта и туризма. Надяваме се благодарение на увеличеното сътрудничество на политическо ниво ще можем да отчетем по-високи нива в стокообмена и икономическите отношения между страните ни, каза Павлова и допълни, че на тази сесия  на комисията са набелязани секторите от икономиките на двете страни, към които има взаимен интерес и през следващите месеци ще бъдат положени усилия за разширяването им. По време на заседанието бяха представени възможностите за инвестиции в България и мерките, които страната ни прилага за насърчаване на развитието на бизнеса у нас. Коментирано беше развитието на транспортните връзки между България и Туркменистан. Представена беше политиката на страната ни по отношение доизграждането и модернизирането на пътната инфраструктура и опитът на строителните компании в изграждането на важни обекти, използвайки най-съвременни материали и технологии. Обсъдени бяха морските и речни пристанищни терминали в страната ни, както и обезпечеността с железопътна мрежа. От страна на Туркменистан бяха презентирани производството на медицински изделия. Министър Павлова отбеляза напредъка в сътрудничеството в областта на строителството и възможността на български строителни компании да участват в търговете за изграждането на значителни стратегически обекти на територията на Туркменистан, както също и в областта на производството на строителни материали. Чрез подписаното споразумение между нашите две министерства очаквам да засилим диалога в обмена на опит, добри практики и иновации в областта на технологиите, които прилагаме, подчерта регионалният министър. Надяваме се занапред задълбочено да бъде дискутирана енергийната независимост и доставките в сферата на енергетиката, допълни тя. Намерихме възможности за разширяване на обмена и диалога в областта на транспорта, логистиката и корабостроенето и кораборемонта, информира Лиляна Павлова. По време на заседанието стана ясно, че има потенциал за развитие на сътрудничеството между двете страни в областта на селското стопанство чрез производство и доставка на продукция. Туркменистан проявява интерес към текстилната и химическата промишленост в България, съобщи българският регионален министър. Образование, култура, производство на медицинско оборудване и фармацевтични продукти също са сфери, които имат потенциал и могат да бъдат развивани занапред, подчерта тя. Насърчаването на туризма и обмяната на опит в управлението на културно и историческо наследство, с които и двете страни са богати, също са теми, към които има взаимен интерес, каза още министърът. Като съпредседатели на междуправителствената комисия министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на икономиката и развитието на Туркменистан Елдаш Шерипов подписаха протокол от проведеното заседание. С него двете страни дават конкретни препоръки, които ще съдействат за засилване на сътрудничеството в областите от взаимен интерес.