Строител

„Статус-Н“ ООД

Вестник „Строител” стартира нова рубрика – „Строителни „Оскари 2014“. В нея ще ви представим компаниите, които бяха наградени по време на традиционния Бал на строителя, който се проведе на 26 октомври 2015 г. В класацията през 2015 г. участваха 3835 фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2014 г. към 30.09.2015 г. Компаниите са разделени в четири групи – „Строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”, „Строежи от транспортната инфраструктура”, „Строежи от енергийната инфраструктура” и „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда”. Всяка група има три раздела – „Малки”, „Средни” и „Големи строители”. Във всеки раздел бяха връчени съответно Златна, Сребърна и Бронзова награда. Победителите бяха определени от комисия на основание декларираната информация от годишните отчети за 2014 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация.

Мартин Славчев Сребърна награда в Четвърта група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда“, раздел „Средни строители“ отиде при „Статус-Н“ ООД. Фирма „Статус-Н“ ООД е създадена през 2001 г. Първоначално започва да се занимава с оптични кабели – полагането им в градска и извънградска среда. Предмет на дейност на организацията е комплексна, проучвателна, консултантска и изпълнителна дейност в областта на строителството. За осъществяване на своите цели е изградила следната структура, която успешно функционира и се развива: – Комплексно строително звено – Офертен отдел, договаряне и отчитане на строителството – Финансово-счетоводен отдел и ТРЗ – Техническо ръководство – Отдел „Снабдяване“ Чрез своя иновационен подход, екипът от висококвалифицирани специалисти и технически възможности фирмата е в състояние да предложи на потенциалните клиенти своя значителен опит в изграждането на тръбопроводни мрежи. Антон Червенски, управител на „Статус-Н” ООД: Любимите обекти са най-трудните Намесваме се там, където се срещат проблеми Г-н Червенски, каква е Вашата оценка за наградата, която получихте по време на официалното честване Деня на строителя? За нас тя е отличие, заслужено от целия екип, с който работим и който показа постоянство през годините. Наистина това е голяма оценка за труда ни. Представете се с няколко думи. Как се насочихте към строителството? Роден съм в София през 1967 г. Завърших Механотехникума в столицата. Изненадата е, че аз съм финансист. Първите ми стъпки в строителството бяха като финансов директор на един от най-големите проекти за полагане на оптични кабели – цифровизацията на Българската телекомуникационна компания (БТК). Положените оптични кабели бяха с обща дължина над 1000 км. Всичко това събуди моя интерес и впоследствие се насочих към директното изпълнение на строителни обекти. Кои са най-интересните обекти, върху които сте работили? През първите години бяхме един от основните подизпълнители на „Овергаз Инженеринг” АД. Газифицирали сме терени с обща дължина над 200 – 300 км. Участвали сме в газификацията на София, Нови пазар, Асеновград, Исперих, Стара Загора, Ямбол, Монтана, Мездра, Кюстендил. Ние бяхме основен изпълнител на инвестиционната програма на „Софийска вода” АД за периода 2007 – 2009 г. През 2010 г. направихме колекторите на завода за боклук в София. Работили сме и по редица европейски програми. 7Сред най-интересните обекти, в които съм взел участие през кариерата си, са канализацията на местността Гърдова глава в столицата и изграждането на отвеждащи колектори на завода за боклук в местността Садината. Най-значимият проект за мен, който за съжаление в момента е спрян, е строителството на дубльор на ляв владайски колектор. Този обект наистина е огромно предизвикателство. Не знам дали през последните години в България е строено нещо толкова голямо. Имате ли любими обекти? Изграждането на дубльор на ляв владайски колектор е сред любимите ми обекти, тъй като той е и най-трудният. Наистина не съм виждал толкова мащабно съоръжение. Кое за Вас е предизвикателството в професията? Трудностите. Нямам интерес към обекти, които просто се случват. Винаги се намесваме там, където се срещат проблеми. Между другото, има градове, които съм газифицирал и в които не съм ходил. Когато газта е плитко, вероятността да срещнеш трудност е малка. От друга страна, винаги съм казвал, че водата е по-опасна от огъня. Затова, когато се е налагало, както при ляв владайски колектор, да местим водопровод ф1200, при спирането на който се прекратява подаването на вода за 1/3 от София, трябва да се направи много добра организация, за да се спази срокът – 10 или 12 часа. Необходима е едноседмична подготовка, преди да се започне същинската работа. Такива съоръжения са предизвикателства за мисълта и за екипа. 8Кажете няколко думи за себе си в личен план. Имате ли хоби? Моето хоби е ветроходството. За съжаление участвам на регати единствено с гръцки клубове. В нашето море не се състезавам. Другото хоби, което практикувам почти всяка вечер, е танцуването на салса. Каква според Вас е ролята на Камарата на строителите в България (КСБ)? Ролята на КСБ е да обединява участниците в строителството. Камарата донякъде участва и в изготвянето на новите закони. Казвам донякъде, защото нормативните документи минават през Народното събрание. Също така защитава интересите на строителните фирми. Какво е Вашето мнение за в. „Строител”? Винаги чета с интерес в. „Строител”. Хубаво е, че се публикуват материали за добре изпълнените обекти. Бих дал една-единствена препоръка – да бъдат включвани по-често новостите около програмните периоди – кога ще бъдат отворени поръчките за различните оперативни програми и т.н.