Новини

НДК има наличности по банковите сметки, достатъчни за заплащане на нуждите

Росица Георгиева НДК има наличности по банковите сметки, достатъчни за заплащане на  нуждите. Това каза зам.-министър председателят по европейските фондове Томисла Дончев. Той посочи, че НДК няма неизплатени задължения за използвана ел.енергия. за 2015 година НДК е заплатило  3,133 млн. за ток по регулирани цени. „Те вече са излезли на свобния пазар на ел.енергия, така че сумите са намалели.  НДК за своя сметка е направило подобрения на сградния фонд- обследвания за енергийна ефективност, проектиране и реализиране на проект за подобрение на Зала 2. Дружеството е възложило и поръчка за преустройство и адаптация на основната сграда на НДК“, каза още Дончев. Той посочи, че слуховете за неизплатени сметки за електричество от НДК са свръзани с преминаването от регулирания към свободния пазар за ел. енергия. Дончев каза, че в НДК не е изпращан екип от Министерство на финансите за извършване на проверка. „Там сега работи одитен екип, който трябва да завери годишния финансов отчет“, каза още той.