Новини

Не е предвиден прием по мярка 6.4 от ПРСР за 2016

Не е предвиден прием на заявления за подпомагане по мярка 6.4 ( подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности)  от Програмата за развитие на селските райони през 2016 година. Това каза земеделският министър Десислава Танева.  Тя обясни, че  предстои да се направи анализ на целесъобразността на направените инвестиции в неземеделски дейности през предходния програмен период, когато основно са подпомагани къщи за гости и фотоволтаици .  Вероятно през 2017 година ще бъде отворен прием на предложения по тази мярка. Танева беше категорична, че мярка 6.4 от ПРСР през този програмент период  няма да повтори случилото се през предходния период.