Новини

8 са кандидатите за реконструкцията на моста над река Мараш на път I-7 - край полигона „Ново село“

Осем са отворените оферти за изпълнител при реконструкцията на моста над река Мараш при км 228+681 на път I-7 Шумен - Ямбол - Гранитово - Лесово. Проектът ще се финансира от Въоръжените сили на Съединените американски щати, по Техническо споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на отбраната и Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ. Отворените оферти за изпълнител на строително-монтажните работи са на: ·        „Пътища и мостове“ ЕООД; ·        „Автомагистрали Черно море“ АД; ·        Консорциум ПХА „Мараш“, в койтоо участват: „Пътстрой Бургас“ ЕААД, „Хидрострой“ АД и „АБ ИНВЕСТ НН“ ЕООД; ·        СД БЕРКО 90 БЕРКОВСКИ И СИЕ; ·        „Трейс Груп Холд“АД; ·        „Щрабак“ ЕАД; ·        „Мостремонт 97“ ООД; ·        „Технострой – инженеринг 99“. 10 са отворените оферти за строителен надзор. Те са на: ·        „Консулт Инженерингс“ ЕООД; ·        „План Инвест Пловдив“ ЕООД; ·        „Три Ес“ ЕООД; ·        „Т7 Консулт“ ЕООД; ·        „Сник“ ЕООД; ·        „Инжконсултпроект“ ООД; ·        „Трафик Холдинг“ ЕООД; ·        „Трансконсулт-БГ“ ООД; ·        „Пътинвест инженеринг“ АД; ·        „Ен Ар Консулт“. Съоръжението е в близост до тренировъчния полигон „Ново село“. След реконструкцията му ще може да се използва и за преминаване на военна техника. Целта е да бъде укрепен сводът на моста. Ще се поставят нови парапети, предпазна ограда, както и повърхностно защитно покритие на бетоновите повърхности. Ще се реконструират и тротоарните блокове. Срокът за изпълнение на поръчката е 200 календарни дни, а индикативната стойност е 670 000 лв. без ДДС. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта. Прогнозната цена на обществената поръчка за строителен надзор е 30 000 лв. без ДДС.