Новини

„Калистратов Груп“ ООД ще ремонтира гарата в Свиленград

НК „Железопътна инфраструктура” е сключила договор с „Калистратов Груп” ООД за рехабилитация на приемното здание на жп гара Свиленград. Фирмата спечели обявената обществена поръчка в конкуренция с още един участник – австрийската „Порр Бау“ ГмБх. Стойността на строително-ремонтните дейности е 926 949 лв., а срокът за изпълнение – 100 календарни дни. Гара Свиленград е гранична на три държави – България, Гърция и Турция, и е разделена на Пътническа и Товарна гара. Първата е строена през 1965 г. Там се предвижда конструктивно укрепване и енергийно обновяване на сградата и благоустрояване на околните пространства. То ще се извърши по проект, разработен от „Транс­гео” ООД. Предвидено е усилване на зданието за поемане на сеизмично натоварване, привеждане на козирките към необходимата осигуреност. Ще се извърши подмяна на покривната хидроизолация и обшивки, на износените подови настилки и облицовки, подобряване на работната среда и интериора. Изцяло ще бъде обновена вертикалната планировка около сградата, ще има паркинг за пътници. Предвижда се озеленяване и места за отдих. Товарната гара е новопосторена в рамките на изпълнявания проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница”, фаза 4.2 „Харманли – Свиленград”. По нея строителни дейности не се предвиждат.