Новини

Несебър и турският Къркларели започват съвместен проект

Община Несебър и турската Къркларели започват работа по нов съвместен проект. Кметът Николай Димитров и неговият колега Мехмет Кесимоглу подписаха партньорско споразумение, с което ще кандидатстват по първата покана за набиране на проектни предложения по програма „Интеррег – трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020“. Несебър планира подмяна на настилката в Стария град, като чрез реконструкция на уличната мрежа ще се покаже в дълбочина историческата стратиграфия, богатството на културни пластове от различни епохи с елегантна и тактична съвременна намеса. Целта е оформянето на цялостен архитектурен ансамбъл, започващ от музея „Старинен Несебър“, църквата „Св. Йоан Кръстител“ до църквата „Св. Параскева“. Инфраструктурният проект на турския град ще включва изграждане на масивна ограда с осветление към практико-образователен център. „На срещата турският кмет обяви, че има желание да възстанови и две църкви, които се намират на територията на община Къркларели, и прояви интерес към реставрационните дейности, които се извършват в Несебър. Кметът Николай Димитров му разказа, че продължава работата по консервацията и реставрацията на средновековния храм от XIV в. „Св. Йоан Алитургетос“ със средства от Американското посолство в размер на 700 хил. долара“, съобщиха от пресцентъра на общината.