Наука

Доц. д-р инж. Генчо Паничаров: Можем да привлечем младите към инженерните специалности, като им възлагаме практически задачи

Всеки, завършващ „Строителство на сгради и съоръжения“, има по повече от две предложения за работа

Георги Сотиров Доц. Паничаров, какви са предимствата на Вашия ВУЗ освен изнесените форми на обучение? ВСУ „Черноризец Храбър“ е първият и единствен български университет, удостоен от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура с почетния знак за успешно прилагане на европейската система за натрупване и трансфер на кредити ECTS Label. Той е носител на HR Logo, което се присъжда за човешките ресурси на университети, изследователски и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за изследователи. Diploma Supplement Label се присъжда на институции, които издават Европейско дипломно приложение на всички, завършващи с образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“, в съответствие с разработения от Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО модел. През 2013 г. ВСУ „Черноризец Храбър“ беше за трети път ресертифициран по международния стандарт ISO 9001:2008 и получи сертификати от UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ). Посочените предимства са предпоставка за интереса и избора на нашия университет от кандидатите за обучение по строително инженерство. Тези предимства, съчетани с гъвкавата политика за изнесени форми на обучение, ни позволяват да осъществяваме прием както в страната ни, така и в чужбина – в Сърбия, Кипър и други страни. Как рефлектира тежката демографска криза в страната в специалности, които се определят като трудни? Инженерните умения направиха от средно развитите страни икономически суперсили, но в тях спада броят на младите хора, които постъпват в техническите университети, пише NY Times. Университетите наричат тази тенденция „бягство от науката“. Най-големият проблем на тези държави е склонността към охолен живот. Младите хора са продукти на богато общество и са им странни следвоенните трудности, с които се бореха техните родители, баби и дядовци. Те не виждат необходимост да овладяват математика, физика и специални предмети, да правят проекти и изчисления, щом може да общуват с други хора, да се забавляват и да печелят по-лесни пари във финансите и банковото дело. И нашата страна не е изключение. Един от малкото работещи способи да се привлекат младите хора в инженерните програми е по време на тяхното следване, освен да се товарят с теория, да им се възлагат и практически задачи. Затова Архитектурният факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ създаде браншово настоятелство с водещите строителни фирми във Варна и страната. Целта е да се осъществи практическо обучение на студентите и лекциите да се профилират съобразно изискванията на бизнеса. За всеки завършващ специалността „Строителство на сгради и съоръжения“, има средно аритметично 2,5 предложения за работа. „Не трябва да си търсим работа – компаниите сами ни намират“, казват студентите от Архитектурния факултет. Дори най-елитните строителни фирми, които преди взискателно подбираха специалисти сред цвета на университетите, са принудени да променят методите си за наемане на персонал поради липсата на такъв. Имате издадени учебници у нас, в Москва, в Саарбрюкен, Германия... Имам издадени няколко учебника у нас и в чужбина, а именно: „Промишлено и гражданско строителство и санитария” (Варна, 2011); „Структурно-неустойчивые грунты. Расчет оснований” (Москва, 2012); „3D-проектирование конструкций метро на слабом грунтовом основании” (Palmariun academic publishing, Saarbruken, Germany 2013); Mechanics of soil. Landslides (Lambert Academic Publushing, Saarbruken, Germany 2013). Участвал съм с доклади на международни конференции във Варшава, Будапеща, Прага, Москва. Предстои ми преподавателска мобилност през май в Будапеща. В момента съм научен ръководител на двама чуждестранни докторанти. Да се върнем на висшето образование като основен елемент от работата Ви. Какво правите, за да създадете самочувствие на Вашите студенти? Преди всичко искам да развия активност в даването на повече знания, умения и креативност на нашите студенти. Да насоча вниманието им към практическото осъществяване на техните замисли, започвайки от най-елементарни неща, например за различните форми на спирките на обществения транспорт – като чадър, като част от футболна топка, като музикален инструмент, в зависимост от обществените сгради и институции в близост. Има голям интерес от нашите студенти и докторанти по темите за реновиране на подлезите в морската столица, антисеизмичното строителство и укрепването на сгради, по които са издадени техни публикации. Веднъж изпълнени, тези обекти ще послужат за гордост, самочувствие и творчески устрем за развитие на нашите студенти и докторанти и за тяхното реализиране в страната ни, а не в чужбина. Спрете се и на нестандартните идеи, които Вашият университет реализира сред учениците от професионалните гимназии по строителство и архитектура. От няколко години сме организатори и домакини на състезанията по практически умения за учениците от строителните гимназии в страната. От 3 години под ръководството на проф. д-р инж. Стефан Терзиев и доц. д-р инж. Милена Кичекова – ръководител-катедра „Строителство на сгради и съоръжения“, се провеждат регионални и национални състезания по творчески и креативни умения за учениците от ПГСАГ. Това са Varna Spaghetti Tower и Varna Spaghetti Engineering, които през последната година предизвикаха огромен интерес у участниците от почти всички професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия в страната. Стараем се да създадем чувството за отговорност и амбиция още на ниво средно специално образование. Какви са научните Ви стремежи? Върху какво работите в момента? Моите научни планове включват проекти по изграждането на крайбрежната инфраструктура на Варна като надеждна, модерна и съвременна урбанизирана територия. Какви новости въвеждате във ВСУ? Техническото оборудване и технологичните процеси в строителството постигнаха изключителен напредък. Едно от направленията, в които се отразяват, е енергийната ефективност на сгради и съоръжения. Неслучайно държавата разви и национална програма за саниране. Въпреки положителната тенденция за подобряване на енергоефективността (ЕЕ) енергийната интензивност на националния БВП е с 89% по-висока от средната за ЕС. Затова един от основните приоритети на страната ни е повишаване на ЕЕ при проектиране и строителство на сгради и съоръжения. За осъществяване на този приоритет във ВСУ „Черноризец Храбър“ на 5 септември 2014 г. бе открит офис за технологичен трансфер на енергийно ефективни материали и технологии. Той е изпълнен по проект, финансиран от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”. Досега са реализирани три мерки, като наскоро бе подписано рамково споразумение за още два проекта с Института по океанология при БАН.