Новини

Главният прокурор внесе искане за снемане имунитета на народен представител Светла Бъчварова

Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител от парламентарната група на БСП – Светла Бъчварова - Пиралкова. По досъдебно производство на Софийска градска прокуратура са събрани доказателства за това, че като председател на управителния съвет на Селскостопанската академия, Светла Бъчварова – Пиралкова съзнателно е сключила  неизгодна сделка, от която е произлязла значителна вреда  за академията -  в размер на 1 326 671,36 лв. и случаят е особено тежък - престъпление  по чл. 220  ал.2 във вр. с ал.1 НК. Селскостопанската академия (ССА) е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост. Селскостопанската академия е юридическо лице на бюджетна издръжка и второстепенен разпоредител с бюджетни средства  към Министерство на земеделието и храните. В периода от 04.07.2008г. до 28.06.2011г. Светла Бъчварова – Пиралкова е била Председател на управителния съвет на Селскостопанската академия. Със заповед от 21.07.2009г. министърът на земеделието и храните е предоставил на Селскостопанската академия за ползване 9 726,224 дка земеделски земи, намиращи се в землището на с. Стражица и с. Карвуна. Без да е взето решение от Управителния съвет на ССА, на 13.08.2009г. Светла Бъчварова – Пиралкова, в качеството си на Председател на Управителния съвет на организацията е сключила договор за съвместна научно изследователска и опитно – производителна дейност  върху тази земеделска земя с „Литекс Комерс“АД. Договорът е сключен  за срок от 10 години, като „Литекс Комерс“АД е следвало да заплаща на ССА 17 500 лева годишно или по 1,80 лева на декар. Агротехническите и икономическите експертизи, възложени от Софийска градска прокуратура са доказали, че в същия период от време арендната цена за районите, в които се намирала предоставената на „Литекс Комерс“АД земеделска земя е от 70 до 80 лева. При реална базова пазарна цена от 70 лева за един декар обработваема земеделска земя, за отдадените по договора 9 726,224 дка, сумата като приход за ССА би могла да бъде в размер на 680 835,68 лв. В резултат  на сключения  явно неизгоден договор от Светла Бъчварова – Пиралкова, на Селскостопанската академия е причинена вреда в размер на 1 326 671,36 лева. Законова пречка за наказателното преследване на  Светла Бъчварова – Пиралкова е обстоятелството, че към настоящия момент тя е народен представител в 43 – то  Народно събрание и в това си качество се ползва с имунитет. Главният прокурор е сезирал Народното събрание, тъй като съгласно чл. 70 ал.1 от Конституцията в тези случаи Парламентът е органът, който може да даде разрешение за възбуждане и провеждане на наказателно преследване за извършеното от  Светла Бъчварова – Пиралкова  престъпление от общ характер – по чл. 220 ал.2 във вр. с ал.1 от НК.