Новини

Цецка Цачева: Настояваме за постоянен механизъм на взаимодействие между ЕП и ПА на ПСЮИЕ

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева, която в момента е и президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ), представи в ЕП в Брюксел българската инициатива за постоянен механизъм за взаимодействие между ПА на ПСЮИЕ и ЕП. Това стана на провелата се подготвителна среща на парламентаристи от региона преди дебата в Комисията по външни работи на Европейския парламент, посветен на горещите теми от дневния ред на Югоизточна Европа и засилване на сътрудничеството между ПА на ПСЮИЕ и ЕП, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Българското председателство предлага двете институции да изработят съвместен документ, който да положи основите на устойчив и всеобхватен постоянен модел на взаимодействие в ключови за региона области. На първо място това е засиленото сътрудничество между Европейския парламент и ПА на ПСЮИЕ в областта на миграционните политики, както и интегрирана политика по отношение на съдебното сътрудничество и борбата с трансграничната организирана престъпност. Икономическото управление, конкурентоспособността и свързаността в сферите на енергетиката и транспорта, проследяване на изпълнението на политики за енергийна ефективност и наблюдение на финансовата помощ, предоставена от фондовете и програмите на Европейския съюз, е друга важна област, в която проектодокументът предвижда нови форми на засилено сътрудничество. Не на последно място, документът визира укрепването на демократичните институции и реформата в публичната администрация, както и социалното развитие, образованието и науката. ”Нека бъдем пределно ясни - в европейската перспектива на Югоизточна Европа има предизвикателства, заяви председателят на Народното събрание. По думите й днес страните от региона са изправени пред общи рискове и заплахи, които са породени от развитието на процеси на трансформация и противопоставяне в Черноморския регион, Близкия изток и Северна Африка. И точно тук възниква въпросът за опасността от липса на споделена перспектива за тяхното ефективно преодоляване”, смята Цецка Цачева. Според нея тази проблемна ситуация генерира високо равнище на политическо напрежение и открива пространства за разрастване на влиянието на популистки проекти. Ето защо според председателя на Народното събрание са необходими нови ангажирани политики с ясна визия за региона и неговите европейски перспективи. В подкрепа на това Цецка Цачева представи позицията на ПА на ПСЮИЕ да бъдат постигнати общи европейски норми и правила, които да гарантират устойчивото решаване на проблемите с имиграцията. Председателят на българския парламент посочи енергийната и транспортна свързаност, създаването на либерализиран енергиен пазар, както и изграждането на приоритетни транспортни коридори като първостепенни приоритети както за ЕС, така и за региона на Югоизточна Европа. /Росица Георгиева/