Новини

Проведе се кръгла маса на тема "Ролята на водните оператори в ПУРБ и ПУРН"

_MG_0321 Непосредствено преди Световния ден на водата Българската асоциация по водите и сдружение „Аз обичам водата“ организираха кръгла маса за ролята на водните операторите в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и в Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). В нея взеха участие инж. Иван Иванов, председател на БАВ и Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите. "За пореден път правим редица мероприятия посветени на Световния ден на водата. Идеята ни е повече хора да обърнат внимание на проблемите във водния сектор. Кръглата маса е посветана на плановете за управление на речните басейни и риска от наводнение. Това са важни документи, които остават не добре оповестени, въпреки че по тях се влага много труд. Идеята на кръглата маса е да обсъдим доколко са изпълними заложените в тях мерки", посочи инж. Иванов. "Това е навременна и полезна кръгла маса. МОСВ действително полага огромни усилия за подготовката на качествени документи, които реално ще формират нашата политика през следващите 6 години. Съзнавайки ясно важността им, ние вече сме стартирали и поредица срещи в рамките, на които широко да обсъдим това, което сме идентифицирали като проблеми и основни мерки. Към момента текат периодите за обществени консултации. Това, което е важно да се знае е, че ПУРБ посредством мерките , които са предвидени са част от предварителните условия, които са записани в споразумението с ЕС. Те са условие, затова държавата ни да получи средства, които да използва във водния сектор", обобщи Атанаска Николова