Новини

Соня Найденова: Чрез проект по Норвежкия механизъм ВСС в известна степен подобри качеството на съдебната система

Висшият съдебен съвет успя в известна степен да подобри качеството и ефективността на съдебната система. Това обяви председателят на Комисията по международна дейност към ВСС Соня Найденова, по време на заключителна пресконференция, на която бяха представени резултатите от проекта „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“. На събитието, състояло се в Националния институт на правосъдието, присъстваха и представляващият ВСС Димитър Узунов, членове на кадровия орган, норвежкият посланик Карина Екорнес, както и депутатът и член на парламентарната Комисия по правни въпроси Петър Славов от Реформаторския блок. Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и е с бюджет 785 000 евро. Продължителността му е 39 месеца, а ръководител е Галина Карагьозова, член на ВСС.  „Кадровият орган успя да постигне заложените в програмата цели. ВСС в известна степен успя да подобри качеството и ефективността на съдебната система. В проекта са били заложени четири цели. Първата е създаване на ефективна система за електронно призоваване в съответствие с разпоредбите на Закона за електронното управление. Следващата е капацитетът на членовете от съдебната система да бъде повишен във връзка с разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека. Третата цел е създаването на мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права. Последната заложена дейност е изграждането на механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система. Подобрената компетентност на магистратите бе една от целите, напомни Карина Екорнес Тя изказа увереността си, че ефектите са от полза за всички страни по него. Според Димитър Узунов, представляващ ВСС, който неколкократно благодари за Норвежкия финансов механизъм, е бил постигнат сериозен напредък по важни въпроси за съдебната власт, свързана с правата на човека и натовареността на магистратите.