Новини

С 58 млн. лв. изграждат ново метродепо

„Метрополитен“ ЕАД обяви обществена поръчка за строителство на метродепо „Земляне“. Индикативната стойност на обекта е 58 млн. лв. без ДДС. Финансирането е по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“.  Депото ще бъде разположено в част от територията на автобусен гараж „Земляне”, през която преминава основното трасе  от третата линия на подземната железница между станции 14 и 15. В обществената поръчка е предвидено изграждане на гаражно хале за 26 влака с дължина 80 м с бояджийно отделение и струг за репрофилиране на колелата на мотрисите без демонтаж. Ще се построи и ремонтно хале на две нива – първо ниво с 4 броя коловози, от които един за разполагане на демонтираните за поправяне на талиги, оборудвано с два портални крана и второ ниво, където се разполагат складове, работилници, лаборатории, санитарно-битови помещения. Планирана е и административна сграда, както и гараж за служебните специализирани автомобили и други. Метродепото трябва да е изградено за 24 месеца. Изпълнителят ще бъде определен по критерий икономически най-изгодна оферта. В него са включени „Срок за изпълнение на поръчката“, носещ 6 т., „Проектно предложение – строителна и архитектурна част“ – 24 т., „Проектно предложение – нестандартно технологично оборудване“ – 10 т., „Организация на строителната площадка за изграждане на обекта в зависимост от етапите на строителство и трасето на преминаване на автобусите на градския транспорт“ -  8 т. и „Предлаганата цена“ – 52 т. Оферти се подават до 16 май т.г.