Новини

Бъчварова: Призоваваме към спокойствие

В сегашната ситуация има риск от терористична заплаха, но конкретни заплахи към нашата страна не са установени, каза министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова, цитирана от Факти.бг. Тя направи изявление след края на спешно заседание на Националния оперативен щаб по сигурността. Призоваваме гражданите да запазят спокойствие и да се доверяват на сигурни източници на информация, призова чрез медиите Румяна Бъчварова. В присъствието на министъра на отбраната, на Главния секретар на МВР и на Началника на отбраната, Румяна Бъчварова призова хората да запазят спокойствие, да се доверяват на сигурни източници на информация и да не се поддават на опити да бъдат паникьосани. Вътрешният се обърна също към гражданите да проявяват бдителност и да сигнализират за съмнителни обекти и лица. Ще бъде усилена охраната на отделни стратегически обекти, масови мероприятия или отделни сгради и съоръжения с масово пребиваване на хора Докладвана е актуалната информацията за терористичните действия в Брюксел, с която разполагат нашите служби и институции. Тя беше анализирана с оглед с условията, които доведоха до промяната в средата за сигурност. Министрите докладваха за вече приетите мерки и констатирахме, че те са в синхрон с плана за противодействие на тероризма, който сме приели. Министър – председателят даде своите указания за последваща дейност, заяви Бъчварова. На базата на анализа ние можем да дадем следните указания към институциите. Да повишат по отношение на конкретни параметри на средата за сигурност и по отношение на прилагане на допълнителни мерки за сигурност.  Извършват проверки на степента на готовност и противодействие на терористичните заплахи. Активизират дейността по събиране оценка и анализ на обмен на информация по конкретната заплаха и средата за сигурност.  Правят преглед и оценка на плановете за реагиране и при необходимост ги актуализират. При необходимост провеждат допълнителна подготовка на служителите в зависимост от характера на риска за извършване на евентуална терористична дейност.  Проверяват изправността на комуникационните и информационните системи. Усилват охраната на отделни стратегически обекти, масови мероприятия или отделни сгради и съоръжения. Извършват подготовка на транспортни и комуникационни средства за осигуряване на действията си. Извършват подготовка за допълнителни специфични мерки за сигурност в зависимост от степента и характера на риска, заяви Бъчварова. Констатирахме, че в сегашната ситуация съществува риск от терористична заплаха, но  конкретни заплахи по отношение на нашата страна не съществува към момента. Гражданите да запазят спокойствие, защото всички отговорни институции работят за тяхната сигурност. Да се доверяват на сигурни източници на информация. МВР се ангажира да предоставят цялата информация, с която разполага. Да не се подават на опити да бъдат паникьосани или подведени в невярна посока. Да следват инструкциите на органите на реда тогава, когато попаднат в такава ситуация. Да проявяват бдителност и да сигнализират  за съмнителни обекти и лица. Предприетите мерки са единствено да се чувстват по-сигурни и да усетят, че  българските институции работят за тяхната сигурност, заяви Бъчварова.