Новини

Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ: Темата за стандартизация е много актуална

Темата за стандартизацията е много актуална. Ние работим много активно по сегашната програма за енергийна ефективност.  Това заяви инж. Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите в България, при откриването на семинар на тема „Възможностите за еврофинансиране – енергийна ефективност и сертификация по ISO 50001“. "Мисля, че малко започнахме програмата отзад напред, т.е. първо я популяризирахме сред хората, а след това започнахме работим по стандартите. Проведохме среща с Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по темата за енергийна ефективност.  На път сме да направим доста типови документи. Най-вече да типизираме номеклатурата на детайлите. Имахме среща и със зам. –министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков", допълни инж. Бойков. "Хубаво е, че вървим в посока да въведем стандартизация в процеса за енергийна ефективност. Наблюдава се страшно много творчество при изпълнението на обектите. Вече сме регистрирали серия проблеми от техническо естество при реализация на сградите. Би трябвало процесите да се стандартизират. Много е важно е как ще изпълним обектите и какъв ще е ефектът от тях. Надявам се, че ISO 50001 да стане неделима част от тръжните процедури", обясни инж. Бойков.