Новини

Кремена Раднева, управител на „Интер Консулт Груп“ ООД: Процедурата за енергийна ефективност е насочен към малките и средни предпрятия

Целта на презентацията ми е да предоставим информация за фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Това заяви Кремена Раднева, управител на „Интер Консулт Груп“ ООД, която изнесе презентация на тема „Европейското финансиране BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ по време на  семинар на тема „Възможностите за еврофинансиране – енергийна ефективност и сертификация по ISO 50001“, който се провежда в Камарата на строителите в България. "По процедура минималният размер за финансиране ще бъде 50 000 лв , а максималният 1,5 млн. лв", заяви още тя. Повече по темата четете в следващия брой на в. "Строител".