Новини

Министър Калфин: Отстояването на правата на хората с увреждания е приоритет за България

„Българското правителство извежда като приоритет и прави усилия да покрие всички международни изисквания, свързани с отстояване на правата на хората с увреждания. Именно заради това, ние оценяваме високо значението на този международен форум за обмен на добри практики“. Tова заяви във видео обръщение към гостите, вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, по време откриването на Международна конференция с участие на експерти от 12 държави, посветена на равнопоставеността на хората с увреждания. МТСП е домакин на събитието по линия на българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа. Вицепремиерът припомни още, че България е страна по редица международни споразумения, насочени към защита на правата на хората с увреждания, включително и на Препоръката на Комитета на министрите към страните-членки на Съвета на Европа, която е свързана с реализиране на конкретен План за действие за подпомагане на правата и пълноправното участие в обществото на хората с увреждания и подобряване на качеството им на живот (2006-2015). „Отворени сме за интензивно сътрудничество със Съвета на Европа за изпълнението на Плана и през следващия период - от 2017 до 2021 година“, подчерта министър Калфин. В своето изказване, ресорният заместник-министър Лазар Лазаров акцентира върху значението на връзката между институциите и неправителствения сектор, за реализиране на успешни политики на и за хората с увреждания. Като най-важни стратегически цели пред държавата той изброи координацията на всички секторни политики, създаването на достъпна среда и промяната на обществените нагласи. „Целта ни трябва да бъде от добрите практики да създадем трайни политики“, заяви на свой ред изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. Той подчерта, че трябва да се подобри координацията между заинтересованите страни, защото според него именно тя е инструментът за прилагането на ефективни политики, насочени към хората с увреждания. „Тези политики са хоризонтални. Ако запазим достойнството на човека в училището, например, а той се сблъсква ежедневно с пренебрежението на обществото на улицата, отново няма как да постигнем крайния резултат, който всеки един от нас желае“, категоричен беше той.