Новини

Делата в Спецсъда са се увеличили с повече от 50%, констатира годишен доклад

  StrПостъпилите и новообразувани дела в Специализирания наказателен съд са се увеличили с повече от 50% през 2015 г. спрямо предходната 2014 г. Това, както и липсата на достатъчен сграден фонд са сред основните констатации в доклада за дейността на съда през 2015 г., представени на пресконференция от председателя му Георги Ушев. Общо 2895 са делата, които са били образувани в съда през 2015 г., докато през предходната година числото е било 1915. Реално през миналата година един съдия е получил средно по 160 дела. От постъпилите случаи от общ характер 19 са били със съдебно производство от над 100 тома, а 1 – с над 1000. Нарушенията при обвинителния акт са сред причините за прекратяване Намалява и делът на прекратените производства. През миналата съдебните такива са били били 65, а през 2014 г. – с 32 повече. Прекратените наказателни са били 9 през 2015 г. „Сред причините за прекратяване на съдебното производство преобладават нарушенията, допуснати при изготвяне на обвинителния акт“, констатира Георги Ушев. Нарушенията са свързани с липса на яснота във фактическото обвинение, противоречия в обвинителните актове, неизпълнение на съдебни указания за отстраняване на съществени процесуални нарушения, когато това се налага. „Налице са и немалко случаи на прекратяване на съдебното производство за нарушения, накърняващи правата на обвиняемите извън случаите на такива, допуснати при изготвяне на обвинителния акт“, пише в доклада. Липсата на сграден фонд е сред основните проблеми при работата Като основна пречка за нормалната работа на Спецсъда председателят му посочва липсата на достатъчен сграден фонд. Институцията, в която само през миналата година са постъпили 2895, казуса разполага едва с 4 зали. Има едно помещение за архив, но не и такова за съхраняване на веществени доказателства. Въпреки че Ушев неколкократно е уведомявал Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет, досега мерки не са взети. „Не мога да обещая решаване на проблема със сградния фонд“, категоричен бе той. Ушев допълни, че след приемането на новия Закон за съдебната власт, с който инициативата за имуществото на съдебната власт ще бъде прехвърлена от МП на ВСС, кадровиците да извършат конкретни действия. Председателят дава дори идея част от паркинг да бъде преустроена за нуждите на архива и деловодството. Увеличаване на исканията за СРС Заради промените в НПК през 2015 г. в съда драстично са се увеличили исканията от различните държавни органи за разпореждане на СРС. За първите 6 месеца на 2015 г. те са били 253, а за следващите 3 месеца – 323 броя. Отказите са близо 120, а разрешенията – около 600. Средната натовареност на спецсъдиите през 2015 г. е била около 15 броя месечно, което е с 2 повече от предходната година. Близо 96% от разглежданите дела от съда са били приключени, а неприключените са малко над 4%. Отчита се и положителна тенденция по отношение на отменените от върховна инстанция актове. Докато през 2014 г. числото е било  17 отменени присъди, то през 2015 г. те са 5, 6 са били изменени. През миналата година са били осъдени 185 души, а оправданите са били 24.