Новини

Осигурени са 208 млн. лв. за завършване на жп проекти

До 208 млн. лв. плащания по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. за сметка на държавната хазна бяха одобрени от правителството при редовното му седмично заседание. Средствата са за приключването на 10 важни железопътни проекта, в рамките на допустимите срокове по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Сред тях са трите основни жп направления, които се изпълняват по нея - Септември – Пловдив, Пловдив – Бургас и Първомай – Свиленград. Средствата се предоставят като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване на Национална компания „Железопътна инфраструктура” в качеството й на бенефициент по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.