Новини

Столичната община получи терен за изграждане на естакада на бул. „Пейо Яворов“

Кабинетът прехвърли безвъзмездно на Столичната община правото на собственост върху държавен терен от 669 кв. м. Той е необходим за изграждането на естакада над ул. „Атанас Дуков“, за да се улесни преминаването на трафика по бул. „Пейо Яворов“ в посока бул. „Черни връх“. Правителството предостави на Столичната община и шестия етаж от сградата на бул. „Васил Левски“ № 2. Офисите ще се ползват за административните нужди на отдел „Общински приходи“ в район Лозенец.