Новини

Павлова обсъди председателството на България на Комитета на министрите с генералния секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и генералният секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд обсъдиха председателството на Комитета на министрите от България. Срещата им се проведе в рамките на 30-тата сесия на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Те бяха единодушни, че председателството на страната ни, което започна през ноември 2015 г., протича изключително успешно. То е с продължителност шест месеца и се провежда на ротационен принцип, в азбучен ред, между държавите-членки на СЕ. За България това е второто председателство в историята на членството й в най-старата политическа организация на континента. Министър Павлова и Торбьорн Ягланд обсъдиха дългосрочната визия за административно-териториално устройство на страната като инструмент на регионалната политика, както и въвеждането на регионално ниво на самоуправление като предстоящ дебат до 2020. Регионалният министър посочи, че България е ратифицирала Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление. Тя обобщи, че се работи в няколко направления по отношение на месното управление и добави, че предстои дебат за децентрализацията у нас. На срещата беше обсъдена и инициативата за връчване на Етикет за иновации и добро управление местно ниво на общини, които са постигнали определени стандарти в областта. Регионалният министър информира за провеждането на международната конференция „Добро управление на местно ниво – предизвикателства и перспективи“ в края на месец март. Чрез нея се цели популяризирането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета и прилагана от Съвета на Европа. България е първата държава от неговите членове, която през 2010 г. получи правото да присъжда наградата Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини. „В унисон с приоритетите на председателството на България и предвид нарастващия бежански поток, голяма част от който включва деца, ще се организира конференция за защита правата на децата“, коментира още по време на срещата министър Павлова. Тя запозна Торбьрон Ягланд с реализираните у нас мерки в посока деинституционализация на социални услуги за деца, включително и с успешно завършените проекти. Като такива тя посочи новоизградените защитени жилища и центрове за настаняване от семеен тип, изградени със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“, където децата вече живеят в среда по-близка до семейната. Отново със средства от програмата бяха изградени и социални жилища за хора в неравностойно положение, посочи още Павлова. Генералният секретар на съвета на Европа изрази загриженост по отношение на въпросите, свързани със защита на децата в условията на бежанската криза. В тази връзка министърът на регионалното развитие и благоустройството изрази надежда, че добрата работа с всички заинтересовани страни ще продължи и мерките, заложени в стратегията за интеграция, ще бъдат изпълнени.