Новини

Министър Лиляна Павлова: Подкрепяме последователно устойчивото развитие на градовете

Министърът на регионалното развитие и благоустройството откри изложба „Българските градове – древност, която живее” в Страсбург

Стремежът да бъде създадена градска среда, която да съхрани жива връзката между минало и настояще е израз на политиката, която води българската държава днес. Чрез оперативните програми „Регионално развитие“ 2007-2013 и „Региони в растеж“ през новия програмен период, както и чрез други инструменти, ние последователно подкрепяме устойчивото развитие на градовете. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на изложбата „Българските градове – древност, която живее” в Страсбург днес. Според нея това става възможно чрез инвестиции в инфраструктура, в опазване на културно-историческото наследство, в интелигентен транспорт и др. Градското развитие в България е ключов елемент в провежданата от правителството регионална политика, защото градовете са сложни системи, които могат да бъдат основните двигатели за устойчиво развитие, категорична беше Павлова. според нея трябва да бъде изработена дългосрочна стратегия, визия и политики за устойчиво градско управление, за да бъдат адресирани успешно предизвикателствата, пред които са изправени градовете днес. Тя посочи, че елемент от тази визия е  целенасочената подкрепа за полицентрично развитие на територията с малките и средни градове, които да са достатъчно привлекателни и перспективни, за да могат успешно да балансират големите урбанизирани зони. Пред присъстващите на изложбата регионалният министър изрази увереността си, че градовете трябва да пазят историята си и да развиват потенциала си като поддържат баланса между опазване на наследството, икономическия растеж, доброто качество на живот и социалното благополучие. Пред тях тя подчерта, че България е една от най-старите европейски държави, създадена на Балканския полуостров през 7 век от н. е. и е богата със своята история, уникална култура и красива природа. Регионалният министър информира гостите и за няколко значими културни събития, които България подготвя и за чието провеждане водеща роля ще имат именно местните и регионални власти до 2019 година. Изложбата „Българските градове – древност, която живее” включва фотографии от 12 български града. Посланието в част от тях е, че симбиозата между емблематични паметници на културното наследство и съвременната архитектура и развитие е възможна мисия. В други пък са показани центровете на културния и духовен живот на българите, някои от които са дело на видни европейски архитекти и са свързани с възхода на Третата българска държава. Министър Лиляна Павлова е на посещение в Страсбург във връзка с участието й в 30-тата сесия на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа.