Новини

Лиляна Павлова: Местните и регионални власти имат основна роля за справяне с общите европейски предизвикателства, включително тероризъм и радикализация

Регионалният министър участва в 30-тата сесия на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа

В България с тъга и възмущение следим трагични събития в сърцето на Европа, които са продължение на драматична поредица от опити да бъде разклатена сигурността и стабилността в Европа и света. Подобни брутални актове на насилие срещу невинни хора следва да бъдат безкомпромисно осъждани и организаторите им трябва да бъдат изправени пред правосъдието. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в 30-тата сесия на Конгреса на местните и регионалните власти (КМРВ) на Съвета на Европа. Там тя представлява българското председателство на Комитета на министрите (КМ) на Съвета на Европа. Павлова осъди тежките терористични атентати в Брюксел и изрази съболезнования на близките на загиналите, на белгийския народ, на делегацията на Белгия в КМРВ и на белгийското правителството. Необходимо е да бъдем единни в борбата срещу тероризма, насилствения екстремизъм ирадикализацията, водещи до терористични действия, тъй като тези актове грубо и безмилостно нарушават основните права на човека – правото на живот, свобода и лична сигурност, които са сред основните ценности за Съвета на Европа, изтъкна министърът. В речта си пред делегатите на Конгреса Лиляна Павлова представи акценти от работата по приоритетите на българското председателство на Комитета на министрите по теми като кризата с бежанците, борбата с тероризма, ситуацията в Украйна и др. Според нея справянето с тези проблеми би допринесло за повишаване на сигурността в Европа и за защита на основните личностни права и ценности, чиято защита е и основната мисия на Съвета на Европа. Местните и регионални власти имат основна роля за справяне с общите европейски предизвикателства, пред които сме изправени, подчерта тя и насърчи провеждането на дискусиите по тези теми, включени в дневния ред на сесията, защото споделянето на опит, срещнати трудности и добри практики дава реално добавена стойност за решаване на конкретни проблеми. Министър Павлова изброи някои конкретни инициативи на Комитета на министрите за противодействие на екстремизма и радикализацията, сред които разработването на план за действие за справяне с тях, приемането на Допълнителен протокол за чуждестранни терористични бойци и др. Лиляна Павлова изтъкна и друга област от особено значение за българското председателство на КМ, по която има постигнат съществен напредък – защитата на уязвимите лица. Тя информира Конгреса за приетата през март 2016 г. нова Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021 г., в която има 5 приоритетни области: равни възможности за всички деца, участие на всички деца, живот без насилие за всички деца, правосъдие, адаптирано за деца и права на детето в цифрова среда. Тази Стратегия ще бъде лансирана за първи път на конференция на високо равнище в София на 5 и 6 април 2016 г. е в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Друг важен проект, одобрен през март, е новият четиригодишен план за действие за включване на ромите и пътуващите, който адресира проблеми в ромските общности като ранните и принудителни бракове, домашното насилия, трафик, принудителна просия и напускане на училище. Министър Павлова акцентира и върху водещата тема за 30-тата сесия на Конгреса на местните и регионалните власти - „Етика и прозрачност на местно и регионално ниво“. Според нея в сложни времена като настоящите е възможно включването и социалната кохезия да бъдат поставени на тест и именно сега е изключително важно наличието на демократични процеси и избрани управляващи, на които гражданите имат доверие. Етиката, прозрачността и отговорността са жизненоважни и трябва да бъдат следвани и уважавани. Оценявам високо и приветствам факта, че в тези трудни времена, във вашия дневен ред фигурират именно тези демократични ценности. В заключение Лиляна Павлова представи още едно важно събитие в рамките на българското председателство на КМ - международната конференция "Доброто управление на местно ниво - предизвикателства и перспективи", организирана от МРРБ, която ще се проведе на 31 март в София. Специален акцент в нея ще бъде Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, която е ефективен инструмент за подобряване на управлението на местно ниво и за стимулиране на гражданското участие в обществения живот. В изпълнението на тази Стратегия България има водеща роля и значителен опит, който може да сподели, допълни още тя. След края на изказването си министър Павлова отговаря на актуални въпроси от дневния ред на Сесията.