Новини

Първо заседание на Междуведомствена работна група по изпълнение на Целенасочената инвестиционна програма се проведе в МРРБ

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе първото заседание на Междуведомствена работна група по изпълнение на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити региони. Групата има за задача да разработи критерии и показатели за избор на проектни предложения, финансирани от държавния бюджет в изпълнение на ЦИП и да извършва оценка и класиране на проектни предложения, съгласно приетите критерии и показатели. По време на заседанието бяха обсъдени техни примерни варианти, становища по които трябва да бъдат представени в Секретариата до края на месец март. Ръководител на Междуведомствената работна група е заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов. Нейни членове са представители на Министерския съвет, на министерства и на управляващите органи на оперативните програми.