Новини

Презентации от семинар на тема "Възможности за еврофинансиране - енергийна ефективност и сертификация по ISO 50001"

Презентации от семинар на тема "Възможности за еврофинансиране - енергийна ефективност и сертификация по ISO 50001"

Организатори на събитието са - Камарата на строителите в България , Областното представителство на КСБ (ОП на КСБ) - София, и вестник "Строител"

Приветстваща презентация от г-н Станимир Смилков, управител на "Бюро Веритас България"

 
  1. Презентация на тема "Европейско финансиране BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия". Лектор - г-жа Кремена Раднева, управител, "Интер Консулт Груп" ООД.

2. "Консултации по внедряване на ISO 50001:2011 - Системи за управление на енергията". Лектор г-жа Мария Димитрова, прокурист, "Интер Консулт Нова" ЕООД.

3. Презентация на тема "Сертификация по стандарт 50001:2011 - Системи за управление на енергията". Лектор - инж. Андрей Йорданов, мениджър сертификация и индустриални улуги, "Бюро Веритас България"