Новини

Обсъдиха поправките в Закона за културното наследство

IMG_1732 Парламентарната комисия за култура и медии обсъди поправките в Закона за културното наследство днес. Дискусията бе предизвикана от факта, че  гласувани на първо четене текстове, които, предвиждат служители в общините да дават оценки за намеси върху ценни сгради вместо Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) предизвикаха спорове. Законът срещна опозиция от страна на някои експерти, според които с даването на правомощия на местните администрации ще се улесни разрушаването на крепости и стари сгради. Свои становища на заседанието изказаха арх. Бакалов от САБ, зам.-кметът на столичната община Тодор Чобанов, зам.-министърът на културата Боил Банов, както и депутати от различни политически сили, които са внесли предложения за корекции на промените на второ четене. Участие взеха и заместник кметове на четирите големи общини – Велико Търново, Пловдив, Варна, Бургас, както и кметът на Копривщица. Всички се обединиха около становището, че е нужна дигитализация на архивите на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)  и данните за недвижимите паметници на културата, както и за създаването на Фонд „Културно наследство“. Спорен остава момента със идеята за мълчаливо съгласие при забавяне на становищата, както и за ефекта от създаването на регионални структури на НИНКН. Председателят на комисията Полина Карастоянова обеща, че всички изложени становища ще бъдат разгледани на следващо заседание и няма да се бърза с окончателното приемане на поправките.