Новини

Министър Бъчварова: Трябва ни нов подход в борбата с тероризма, който да ни позволи да работим изпреварващо

«Последните събития и във Франция, и в Белгия, ясно и категорично ни показаха, че е необходимо да преосмислим досегашните мерки. Трябва ни нов подход в борбата с тероризма, който да ни позволи да работим изпреварващо - не просто да регистрираме събитията, а да ги предотвратяваме», подчерта вътрешният министър Румяна Бъчварова по време на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешен ред на ЕС в Брюксел. В изказването си министър Бъчварова подчерта още, че са необходими повече оперативна работа на терен, повече оперативни данни и обмен, повече целенасочени операции и ефективно наказателно преследване. «Трябват ни конкретни процедури, които да ни позволят навременни и адекватни действия срещу тези лица», поясни тя. България, представлявана от вицепремиера Бъчварова, подкрепи общата декларация на Съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи, която съдържа спешни мерки за укрепване капацитета на ЕС за противодействие на тероризма. Министър Бъчварова коментира мерките като «задачи, които трябва да изпълним. Част от тях трябваше дори вече да сме изпълнили». Вътрешните министри се обединиха около превръщането в първостепенни приоритети засилването на обмена на оперативна информация и осигуряването на оперативна съвместимост. Необходим е по-структуриран и по-централизиран обмен на информация, бе единодушната позиция. В тази връзка, вътрешните министри откроиха и необходимостта от засилване на капацитета на новосъздадения Европейски контратерористичен център към Европол за мониторинг и анализ на риска от терористични заплахи, като една от спешните мерки. В изказването си министър Бъчварова посочи още, че е важно и да се търси отговор на въпроса кое е това, което кара млади хора, отраснали в Европа, да таят такава омраза, че да искат да я унищожат. Съветът на ЕС по правосъдие и вътрешни работи започна днес с минута мълчание в памет на жертвите на терористичните атентати в белгийската столица. Заседанието продължава и към момента.