Новини

Обновяват 90 СОУ „Хосе де Мартин“ в София

Район „Люлин“ на Столичната община обяви обществена поръчка за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 90 СОУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“. С разработения и одобрен инвестиционен проект се цели по-рационално използване на енергийните ресурси. Планира се да бъде направена подмяна на входните врати и ревизия на съществуваща дограма. Ще се постави топлоизолация по външни стени, по покриви и еркери. Предвидено е да се повиши ефективността на отоплителната инсталация и да се възстанови вентилационната инсталация на физкултурния салон и други. Индикативната стойност е  1, 032 255 млн. лв. Срокът за изпълнение на поръчката е 90 дни. Критерият за избор е най-ниска цена. Оферти се подават до 20 април.