Новини

Отворена е покана за проектни предложения по Програма "УРБАКТ III 2014-2020"

Обявена е Покана за подаване на предложения за изграждане на „мрежи за изпълнение“по Програма "УРБАКТ III 2014-2020". Основната цел на настоящата покана е повишаването на капацитета на европейските градове при изпълнението на интегрирани стратегии за устойчиво градско развитие.

Целева група  са всички градове от 28-те страни членки на ЕС, както и тези от Норвегия и Швейцария. Основно изискване е кандидатите да имат разработени интегрирани градски стратегии/планове за действие, както и гарантирани финансови възможности за тяхното изпълнение. Участието в „мрежите за изпълнение“ ще позволи съвместна работа с други европейски градове за подобряване на капацитета на градските власти, свързани с политиките за икономическо развитие, градско обновяване, жилищна политика, мобилност, социално включване, енергийна ефективност, нисковъглеродна градска среда и други. Крайната дата за подаване на проектните предложения е 22 юни 2016 г. Повече информация за поканата, реда и условията за кандидатстване, както и необходимите документи, можете да откриете на уеб страницата на програмата: https://urbact.eu/node/6156