Новини

Министър Василева ще даде старт на кампанията „Яко е да си еко“ за 2016 г

На 28 март министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще даде начало на националната образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“, насочена към популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Събитието ще се състои от 12,30 часа в Първа английска гимназия в София. Тазгодишната кампания ще е съсредоточена върху две от приоритетните оси на програмата – „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Целта е формиране на екологично съзнание в българските граждани. Дейностите ще бъдат насочени приоритетно към учениците, като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки по ОПОС 2014-2020 г. Част от инициативата е провеждането на Зелена олимпиада, в която деца от цялата страна ще решават тестове на екологични теми. Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ. Регистрацията и решаването на тестовете ще бъдат възможно от 28 март до 10 май 2016 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада https://zelenaolimpiada.bg/ на 20 май 2016 г. Ще бъдат наградени 18 участника - по трима от всеки район за планиране: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и и Югоизточен. В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще се включат и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“.