Новини

Цветанов: Най-важното за националната сигурност е политическата стабилност

С изграждането на възпиращите съоръжения на българо-турската граница дадохме изпреварващ елемент на превантивност, че страната ни е трудна за преминаване. По този начин ще ограничим потока на бежанци към България и Европа. Това каза в Стара Загора председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той подчерта, че правителството е отпуснало 35 млн. лева, за да може да продължи доизграждането на възпиращите съоръжения. „Има вероятност да се появи необходимост да бъдат изградени и допълнителни съоръжения на българско-гръцката граница. Там дължината на границата е почти двойна. Това ще струва изключително много финансови средства на държавата. България трябва да положи максимални усилия, ще се търсят компенсации и от Европейския съюз", каза Цветанов. Той коментира още, че бежанците в Турция са около 2 750 000, като само 250 000 от тях са настанени в бежански центрове. Цветанов определи като основен проблем в за страните-членки на Европейския съюз липсващата съпричастност от отделните държави към общата национална сигурност на Съюза. „Безпокойството идва и от това, което допусна ЕС и ЕК, че не можахме да се възползваме от системите за сигурност, които започнаха да се изграждат в последните години. Обмяната на информация за резервационните данни на пътниците (т.нар. пианара), която се използва в САЩ, е една изключително важна стъпка за гарантиране на сигурността на съответната страна. В Европа нямаме система за контрол, осъществяван по този начин, която да даде тази сигурност", посочи той. Председателят на вътрешната комисия обясни, че в Европа са влезли голяма група хора, които не са регистрирани в нито една система. „Това усложнява допълнително ситуацията в ЕС, защото не се знае какви са и кои са тези хора. Това ще бъде най-голямото предизвикателство пред бъдещето на ЕС. Има сериозни проблеми и с тези, които са второ и трето поколение граждани на ЕС. Стана ясно, че атентатите във Франция и Белгия са инициирани от лица, живеещи в ЕС. Проблемът е, че тези лица излизаха от ЕС и се присъединяваха към „Ислямска държава", а когато се връщаха нямаше последващ контрол, който да предотврати такива тежки престъпления", каза Цветан Цветанов. Според него политиката на ЕС има слабости, а тероризмът няма граници. „Проблем са свободните граници на ЕС и мобилността на групите, които извършват терористичните актове - те не са в полезрението на оперативния контрол. Трябва да има повече информационен обмен между националните системи за сигурност. При тези отворени граници на ЕС за европейски и чужди граждани - когато няма споделяне на оперативна информация, няма как да се справим. При терористичния акт в Сарафово, България работеше изключително добре с Израел, САЩ и европейските служби. Работехме с властите от Австралия и Канада", посочи Цветанов. Той подчерта и ролята на Евродак. „Евродак е система, която дава възможност всяко лице, влизащо нелегално на територията на ЕС, да бъде регистрирано и да стане част от база данни. Не всички лица се регистрират в Евродак системата и това създава усложняваща обстановка. Дъблинският регламент вече не се изпълнява в никакъв аспект, поне към настоящия момент има връщане едва на 1-5% от лицата. Това означава, че той вече не работи. Евродак системата трябва да се ползва за полицейски нужди", категоричен бе Цветан Цветанов. В Стара Загора той присъства на Шестият зимен университет на Старейшини ГЕРБ на тема „Мигрантите и националната сигурност".

Cross.bg