Новини

Инвестициите във ВЕИ вече доминират в световен мащаб

Инвестициите в нови енергийни мощности, използващи вода, вятър, слънце, биомаса, вече са над 50% от вложените в другите видове централи. Това прави 2015 година рекордна за чистата енергия. За първи път енергията от възобновяеми източници доминира сред новите проекти за производство на електрическа енергия, които са в процес на изграждане по целия свят. Също така е първата година, когато финансовите инвестиции в развиващите се страни, насочени към възобновяеми енергийни източници, изпреварват тези в развитите страни, пише GreenTech.bg. Около 286 млрд. долара са инвестирани в световен мащаб в областта на възобновяемата енергия през миналата година, повече от предишния пик от 278 млрд. долара, отчетени през 2011 г., според проучване, публикувано от Програмата на ООН за околната среда (UNEP). Сумата не включва инвестициите в големи водноелектрически централи, а касаят слънчеви инсталации, наземни и офшорни вятърни паркове и инсталации на биомаса. Подобни събития са „изключително важни" и показват нова тенденция, коментира Катрин Мичъл, професор по енергийна политика в Университета на Ексетър.„Виждаме доста сериозни суми пари да се инвестират в чиста енергия, а най-мръсните форми на добив от изкопаеми горива са губещи. Това е посоката на движение, която трябва да забележим добре, ако искаме да имаме шанс да избегнем най-лошите последствия от изменението на климата", отбелязва експертът. Cross.bg