Новини

Луковит обяви поръчка за подмяна на водопровод в част от града

Община Луковит обяви поръчка за подмяна на водопровод и цялостно асфалтиране по ул. „Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в града. Индикативната й стойност е 1 227 000 лв. Поръчката трябва да бъде изпълнена в срок от 6 месеца. Критерият за избор е икономически най-изгодна оферта, която включва два показателя. Първият е „Техническо предложение“, носещ 60 т., който е съставен от „Работна програма“ – 40 т. и „Рискове при изпълнението“ – 20 т. Вторият основен показател е „Предлагана цена“  с тежест 40 т. Срокът за подаване на офертите е 25 април т.г.