Новини

Увеличават се пътуванията на българите в чужбина

Росица Георгиева   Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2016 г. са 281.4 хил.  или с 9.8% над регистрираните през февруари 2015 година, съобщават от НСИ.  Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Румъния - със 76.1%, Сърбия - със 72.6%, бившата югославска република Македония - с 68.9%, Австрия - с 64.0%, Италия - с 26.1%, Испания - с 18.3%, Германия - с 5.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Гърция - с 25.7%, Нидерландия - с 6.4%, Чешката република - с 6.2%, Турция - с 1.5%, и други. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 52.2%, следвани от пътуванията със служебна цел - 25.4%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 22.4%. През февруари 2016 г. посещенията на чужденци в България са 361.9 хил.  или с 9.7% над нивото от февруари 2015 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията пo всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия - с 20.8%, със служебна цел - с 4.2%, и с други цели - с 1.3%.