Новини

Предстои изграждането на две детски площадки в кв. „Банишора”

Росица Георгиева Столичният общински приватизационен фонд (СОПФ) на свое заседание от 21 март  одобри финансирането на изграждането на две детски площадки в кв. „Банишора”. Предвижда се двете съоръжения да са за деца на възраст от 0 до 3 години и от 3 до 12 години. Отпуснатите средства са в размер на 83 хил. лв. като в тази сума се включва изготвянето на проекта за двете съоръжения, изпълнение на строително-монтажните дейности и лицензирането на обекта.  Ще бъдат подменени стари детски съоръжения с нови такива, които да отговарят на  стандартите за безопасност. След изграждането на двете площадки кметът на район „Сердика” трябва да представи в СУСОПФ и в Столична община отчет за усвояване на средствата.