Новини

Открита е обществената поръчка за проектиране на кръгово кръстовище на Подбалканския път I-6, при входа на град Карлово

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране на кръгово кръстовище при км 254+257, на път I-6 София-Бургас. То е в началото на обходния път на град Карлово, преминаващ по ул. „Теофан Райнов“. Целта е съществуващото триклонно кръстовище да се замени с кръгово, с което ще се улесни транзитният трафик по основното направление София – Бургас и ще се повиши безопасността на движението. Проектът ще бъде съобразен с функциониращите търговски обекти, като ще бъде осигурен достъп до тях, както и подходи към двете локални платна. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 120 дни. Прогнозната стойност е 20 000 лв. без ДДС. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. Кандидатите могат да изпращат своите оферти до 17 ч. на 26 май т. г.