Новини

Миграционният натиск е бил най-големият риск за България през 2015 г , сочи доклад на МВР

Разрастват се каналите за трафик на хора през страната ни

През миналата 2015 г. миграционният натиск е бил основният риск за сигурността на страната ни. Спрямо предходната 2014 г. миграционните нива са се увеличили с 2.3 пъти, сочи отчетен доклад на Министерството на вътрешните работи за дейността му през 2015 г. В доклада се посочва, че пристигащите у нас мигранти от Близкоизточните и Северноафриканските държави проявяват слаб интерес към възможностите за интеграция в страната. Те приемат престоя си в България като междинен етап в пътуването си към трети страни. От изнесената информация става ясно, че отчетените през миналата година опити за преминаване на българска теротирия са 95 641. Задържаните във вътрешността на страната са с 315% повече от предходната 2014 г. – 11 900. Задържаните на границата са 10 900, а тези на изход на границата, без регистрация в AFIS – 8 481. От всички задържани 15% са били сирийци, 30% - афганистанци, а 52% - иракчани. От МВР посочват и обезпокоителната тенденция на увеличаване на мъжете между 18 и 34 г. - те са 53% от арестуваните. Повече от 60% от всички задържани са нискообразовани. „При неефективна интеграционна политика е възможно част от мигрантите, които остават по-дългосрочно в страната, да се интегрират в съществуващи или дори да изградят собствени организирани престъпни мрежи, занимаващи с разнородна престъпна дейност“, се предупреждава в доклада. „Ислямска държава“ остава основен фактор, определящ динамиката на рисковите процеси, свързани с терористичната заплаха в международен аспект. Непрекъснато нарастващия миграционен поток през 2015 г. доведе до навлизане на близо 1,5 млн. незаконни имигранти на територията на развитите държави в Европа“, отчитат от МВР. Каналджийството по границата с Турция бележи ръст от 132% „От юли 2015 г. значително се усложни ситуацията по т.нар. Балкански маршрут, преминаващ през Гърция, Македония, България и Сърбия. Балканските страни се възприемат като транзитни за мигрантите, които се опитват да избегнат процедури по регистрация в информационните системи на ЕС“, констатира докладът. В него се отчита, че тясно свързаните с организирани престъпни групи канали за трафик на хора през България към страните от Централна и Западна Европа, се разрастват. За каналджийска дейност, само на границата с Турция, през 2015 г. са били задържани 411 души, а година по-рано числото е било 177. Това е ръст от 132%, посочва МВР. „В ход е изграждането по българо-турската граница на преградно съоръжение с обща дължина от 132,6 км.“, информира министерството. За да намали командированите служители в ГД „Гранична полиция“ ведомството е назначило 178 нови служители; за назначаването на други 150 в момента тече конкурс. Спад в нивата на престъпност МВР отбелязва положинелни тенденции по отношение на нивата на престъпност. Общата престъпност у нас е намаляла с 5,4% - през 2015 г. са регистрирани 107 870 престъпления, а през 2014 – 114 004 престъпления. Отчетено е и увеличение и в разкриваемостта. От близо 57 хил. през 2014 г. броят на кражбите е намалял на малко повече от 48 хил. От разкритите общо 50 100 щатни бройки заетите към 31.12.2015 г. са били 45 260, което е намаляване с близо 2000 на работещите в системата. Докладът отчита, че в момента полицаите са 34 224, пожарникари и спасители, 4232 – в дирекции на специализирана и обща администрация, а 6804 са работещите по трудови правоотношения. Сред основните приоритети, които МВР си поставя за 2016 г. са повишаването на подготовката на служителите при оперативно-издирвателната дейност, ограничаването на миграционния натиск върху държавата и повишаването на възможностите, които ведомството има за противодействие на радикализацията и тероризма.