Новини

Жечо Станков се срещна с представители на граждански инициативи от село Лозен

Заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков се срещна с представители на гражданска инициатива "Бъдеще за Лозен", с кмета на с. Лозен Васил Станчев и с депутатите Александър Ненков и Евгения Алексиева. Обсъдено бе производството по предоставяне на разрешението за търсене и проучване на подземни богатства – строителни материли в площ „Гората“, разположена в замлището на с. Лозен. В рамките на срещата бяха дискутирани постъпилите жалби от граждански инициативи и собственици на земи, разположени върху площта и жалбата от Столична община чрез Министерството на енергетиката до Върховния административен съд. До произнасянето на съда с решение, се стопират всички дейности по производството за търсене и проучване на подземни богатства – строителни материли в площ „Гората“, разположена в замлището на с. Лозен.