Новини

По новата ОПОС ще се изграждат още пет ранни проекта за пречиствателни станции

Още пет общини – Приморско , Тутракан, Елхово, Чирпан и Айтос, ще изграждат пречиствателни станции и довеждащи колектори по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Процедурата е с бюджет 116 млн. лв. Проектите получиха положително становище от „Джаспърс“ и могат да бъдат финансирани от ОПОС. Предстои да бъдат отправени покани към местните управи за подаване на проектни предложения. Пречиствателните станции на Приморско, Тутракан, Елхово, Чирпан и Айтос са част от т. нар. ранни проекти във водния сектор, които ще осъществят плавен преход от старата към новата програма. Осем общини вече представиха предложенията си за изграждане на пречиствателни станции и ВиК. Това са Банско, Варна, Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол, които започнаха проектите си в първия програмен период и сега ще ги довършат със средства от новия. Предвиденият финансов ресурс за тях е 234 млн. лв. Инвестиционните им намерения са в процес на оценка. Одобрение чакат и проектите на 4 други общини – Добрич, Асеновград, Плевен и Пловдив. Общата им стойност е 402 млн. лв. „Надявам се, че в рамките на тази година те ще могат да започнат изпълнението на дейностите“, посочи министър Василева. Тя припомни, че в периода 2007-2013 г. бяха реализирани ключови екологични политики в секторите „Води“ и „Отпадъци“. Изпълнени са 282 проекта и са разплатени 3,452 млрд. лв. Изградени са 34 нови пречиствателни станции, а 16 са реконструирани. Положени са над 2600 км ВиК мрежа, обслужваща над 890 000 жители.