Новини

МТСП и УНИЦЕФ подписаха двугодишен план за съвместна работа

0b7fb52f-81c1-4721-b9bb-98b0ca012bd2 Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика и Представителят на УНИЦЕФ в България Мария Конде подписаха днес Двугодишен застъпващ се работен план за 2016 и 2017. Документът обхваща съвместни дейности в сферите на деинституционализацията, ранното детско развитие, детското правосъдие, приобщаващото образование и насърчаване на детското участие.  „Чрез тези документи ние ще продължим традиционно доброто партньорство между институциите. УНИЦЕФ е важен партньор за изпълнението на много от политиките на министерството, насочени към подобряване на условията на живот на децата в риск у нас. Много са успешните примери на сътрудничеството ни до момента. Убеден съм, че благодарение на сключеното днес споразумение, примерите ще стават още повече“. Това коментира след подписването министър Калфин. Двете страни подписаха също и Междинен преглед на Програмата в страната между УНИЦЕФ и Правителството на Република България (2013 – 2017).  Той отразява актуалната ситуация на децата и жените в България,  напредъка и ключовите резултати от изпълнението на Програмата за партньорство между България и УНИЦЕФ.