Новини

Теменужка Петкова: Поискала съм проверка на обществената поръчка за избор на фирма, която да охранява ТЕЦ „Марица-Изток 2”

Теменужка Петкова 10 petkova В ТЕЦ „Марица-Изток 2” се извършва финансова инспекция на всички приходи и разходи. Поискала съм проверка на обществената поръчка за избор на фирма, която да охранява  ТЕЦ „Марица-Изток 2”. Това каза по време на парламентарния контрол Теменужка Петкова, министър на енергетиката в отговор на въпрос за обществената поръчка за охраната на ТЕЦ „Марица-Изток 2”. Народният представител Георги Кадиев каза, че е получил сигнал заобществена поръчка, в която е избрана фирма, предложила два пъти по-висока цена от класираната на второ място фирма. Според него, това е една сбъркана поръчка като условията са променени в течение на поръчката заради една от фирмите, подали оферти. „С писмо от 27 октомври 2015 година сигналът е изпратен на изпълнителния директор на БЕХ. Подадени са оферти от 5 участника. До вторият етап на процедурата са допуснати 4 такива. В решението за избор на изпълнително е обжалвано в законния 10-дневен срок от участниците в конкурса”, уточни Петкова. Министърът отбеляза, че има образувана преписка по случая от окръжна прокуратура Стара Загора.  „От страна на БЕХ са изискани всички необходими документи и становища от възложителя по процедура”, обясни още тя и допълни, че цялата информация е предоставена на ОД МВР - Стара Загора. „В "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се извършва финансова инспекция, която обхваща всички разходи на дружеството, която обхваща проверка и анализ на приходите на себестойността на произвежданата продукция и с писмо от 24 март съм препратила целия сигнал, който е постъпил в МЕ към Държавна финансова инспекция с искане точно тази обществена поръчка да бъде проверена за нейната законосъобразност”, каза още тя. /Росица Георгиева/