Новини

Министър Горанов: Трябва да улесним правенето на бизнес в България

През 2015 година успяхме да постигнем един приличен икономически растеж, но има много неща, които можем да направим, така че правенето на бизнес в България да бъде по-лесно, заяви министър Владислав Горанов в "Панорама" на БНТ и уточни, че те са свързани с промени в нормативната уредба – разрешения за строителство, достъп до електроенергия, разрешаване на спорове, електронно правителство, голямата тема за съдебната реформа. “Разбира се, Министерството на финансите само по себе си не може да бъде инициатор и да доведе до край всички мерки, заради които международните класации ни дават незавидни места в правенето на бизнес и ни нареждат в относително лоша позиция. На пръв поглед лесни административни и нормативни решения могат да направят така, че България да бъде много по-атрактивна и инвестициите да бъдат на много по-добро ниво, от това, което наблюдаваме в последните години”. Той даде пример с достъпа до електроенергия – решението да захраниш свой бизнес или сграда със собствено електричество, да си въведеш партида за ток, който у нас се случва много по-трудно, отколкото в другите държави, а изисква елементарни нормативни промени. Министър Горанов заяви, че тези мерки са изведени в план, предложен за обсъждане на правителството. “Знаем пречките пред правенето на бизнес и ще се опитаме да ги премахнем”. Според него такива мерки не са приложени досега, тъй като “във времето не сме успели да преодолеем администрацията”. Владислав Горанов коментира темата с дълговете на страната, като обясни, че през месец март, когато България има най-голям излишък, в същото време е реализирана и транзакция за поемане на дълг, по следния начин: “Аз ще бъда най-доволен, ако дългът, който емитирахме в месец март не бъде използван и служи само за погашение на вече поет такъв дълг през 2016 година и транзакциите, които трябва да погасим през 2017.” Той обясни, че бюджетът е планиран с около 2% от брутния продукт – милиард и 800 млн. дефицит, и той е свързан с разходите, които прави обществото, за да поддържа държавата и нейните функции. Независимо от всички цесии, прихващания в КТБ, променихме законодателството и сега държавата има ресурс да оспори неприемливи сделки. “Никой няма да бъде пощаден”, увери финансовият министър.