Новини

Министър Павлова е на работно посещение в Брюксел

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова е на работно посещение в гр. Брюксел, Кралство Белгия. В рамките на визитата си министър Павлова се срещна с председателя на Комитета на регионите Марку Маркула. Пред него тя представи политиките и приоритетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тема на разговора им беше ролята на местните власти в областта на регионалното развитие и в контекста на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. С него Павлова обсъди подкрепата, която държавата оказва на местните власти за развитието на градската инфраструктура, за увеличаване на инвестициите на територията им, както и напредъка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Дискутирано беше и изпълнението на Стратегията за развитие на Дунавския регион, необходимостта от специален финансов инструмент за постигане на целите и приоритетите й, както и бъдещето на кохезионната политика. Специално внимание беше отделено на предстоящото Председателство на България на Съвета на ЕС през втората половина на 2018 г. и на възможностите, които то предоставя за сътрудничество между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Комитета на регионите. Регионалният министър проведе работни срещи и с вицепрезидента на Европейската комисия Кристалина Георгиева, както и с генералните директори на ГД „Регионална и градска политика“ Валтер Дефаа и на ГД „Околна среда“ Даниел Кайеха.