Новини

Изборният ден вече ще приключва в 21.00 ч.

Народно събрание парламент parliament Народното събрание при второто гласуване на промените в Изборния кодекс прие, че ЦИК трябва да обявява края на изборния ден до 21.00 часа. Досега краят на изборния ден трябваше да се обяви до 20.00ч. Чрез жребий ще се определят поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите при избори за народни представители, поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република България, поредността на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за президент и вицепрезидент, както и поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите при избори за общински съветници и кметове. Обявяването им ще бъде не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Централната избирателна комисия пък ще може да създава обучително звено от външни експерти, което да организира и провежда обучението на членовете на избирателните комисии.