Новини

ДФ „Земеделие“ изплати днес близо 425 млн. лева по Схемата за зелени директни плащания

ДФ „Земеделие“ изплати днес близо 425 млн. лева по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП), съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. Подпомагане получават близо 50 000 земеделски стопани, които спазват селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда –компонент, въведен с Кампания 2015 за „екологизиране“ на директните плащания – зелени директни плащания. Изискванията са за диверсификация на културите за обработваемите земи в стопанството, запазване на постоянно затревените площи и поддържане на 5 на сто от обработваемата земя като екологично насочена площ. За площи, заети с трайни насаждения, няма приложими зелени изисквания. Кандидатите автоматично получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения. Стопанствата, които са сертифицирани като биологични или са в преход към биологично производство и отговарят на условията за допустимост по СЕПП, могат автоматично да получат зелени директни плащания за биологичните площи, ако са ги отбелязали като такива. Изчисленията на финансовата помощ по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания, са извършени съгласно размера на финансово подпомагане, определен със Заповед № 09-240/26.04.2016 г. на министъра на земеделието и храните.