Новини

МТИТС е с рейтинг 97,6 в проучване на Програма „Достъп до Информация“

Министерство на транспорта 10 Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е на второ място в проучване, чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт на Програма „Достъп до Информация“. МТИТС е с рейтинг от 97.6 на активната прозрачност в сектора на централните органи на изпълнителната власт. Целта на проучването, което Програма „Достъп до Информация“ провежда от 2010 г. насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Фокусът на проучването през 2016 г. са измененията в ЗДОИ от декември 2015 г. и новите задължения за активно публикуване на информация в Интернет, които те въвеждат. В периода 10 март – 23 април 2016 Програма „Достъп до Информация“ е прегледала и оценила 565 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт. В рамките на проучването са подадени 565 електронни заявления с искане за предоставяне на копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в съответната институция. Данните са публикувани на интернет страницата на Програма „Достъп до Информация“: https://www.aip-bg.org/surveys/rating/209767/?InstCategoryID=IN0005&ProvinceID