Строител

„Стройсистем – К“ ЕООД

Вестник „Строител” стартира нова рубрика – „Строителни „Оскари 2014“. В нея ще ви представим компаниите, които бяха наградени по време на традиционния Бал на строителя, който се проведе на 26 октомври 2015 г. В класацията през 2015 г. участваха 3835 фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2014 г. към 30.09.2015 г. Компаниите са разделени в четири групи – „Строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”, „Строежи от транспортната инфраструктура”, „Строежи от енергийната инфраструктура” и „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда”. Всяка група има три раздела – „Малки”, „Средни” и „Големи строители”. Във всеки раздел бяха връчени съответно Златна, Сребърна и Бронзова награда. Победителите бяха определени от комисия на основание декларираната информация от годишните отчети за 2014 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация.

Мартин Славчев „Стройсистем – К” ЕООД грабна бронзова награда в Трета група „Строежи от енергийната инфраструктура”, раздел „Малки строители”. Фирмата е създадена през 2010 г. Фирмата разполага с необходимата механизация, материали, технически ресурси и квалифицирана работна ръка за изпълнение на строителни дейности, както и с възможности за лабораторни обследвания в етапа на изпълнение. Занимава се с:  Изпълнение на шлайфани и щамповани бетонови настилки с уякчена повърхност, дисперсно армирани бетонови настилки с метални и полипропиленови фибри.  Изпълнение на разливни подови настилки, износоустойчиви, ударо­устойчиви и прахоулавящи за производствени, механични и административни помещения.  Вертикална планировка на строителна площадка и шосировка.  Външна и вътрешна канализационна система и дренажи.  Изпълнение на бетонови и довършителни работи на сгради и съоръжения с промишлено и гражданско предназначение.  Изпълнение на огради и покриви от ЛТ ламарина, включително с PVC покритие и окомплектовки, доставка и монтаж на фасадни и покривни панели.  Строеж на енергийни съоръжения, пречиствателни станции и резервоари, зърнобази. 80Инж. Борислав Здравков, управител на „Стройсистем – К“ ЕООД: Обектите, които изпълняваме, са с голямо обществено значени При провеждането на търговете задължително трябва да присъства и представител на КСБ Инж. Здравков, каква е Вашата оценка за наградата, която получихте по време на официалното честване Деня на строителя? Мисля, че през изминалите три години резултатите, които постигнахме в енергийния сектор и по-точно в сферата на биогаз инсталациите, са на доста високо ниво. Благодарни сме за наградата, връчена ни по време на бала по повод Деня на строителя. Обектите, които изпълняваме, са с голямо обществено значение и изискват наличието на висока професионална квалификация. Представете се с няколко думи и разкажете за Вашите първи стъпки в кариерата. През 1996 г. завърших „Транспортно строителство” във ВТУ „Тодор Каблешков” в столицата. През същата година започнах работа в „Трансстрой – София”. Минал съм по стълбицата от помощник технически през технически ръководител, гл. инженер до зам.-директор по производството. От 2002 г. съм в частния сектор. Собственик съм на фирмите „БИЕЛ инженеринг” ООД, „БВ Консулт” ООД и „Стройсистем – К” ЕООД, които изпълняват предимно жилищни и промишлени обекти, както и такива от транспортната инфраструктура. 81Разкажете за най-интересните обекти, по които сте работили. Един от първите самостоятелни обекти, които съм изпълнявал още докато бях в „Трансстрой – София”, беше електрификацията на жп линията Дупница – Кулата. Други интересни обекти бяха рехабилитацията на път 1-6 Антон – Карлово – Калофер, такива, свързани с експлоатацията на ЗСК „Кремиковци”, ТЕЦ „Земляне” и ТЕЦ „София”. В периода 2010 – 2012 г. съм изпълнявал главно проекти, свързани с говедовъдството – краварници и прилежащата към тях инфраструктура. С промяната на Закона за енергетиката през 2012 г., съгласно европейските директиви, към тези обекти започнахме регулярно да изпълняваме биогаз инсталации. През 2013 г. построихме такава инсталация с мощност 1,499 MW, в с. Добри дол, община Лом, собственост на „АЛЕКСИЯ 2002“ ООД. Следващият подобен обект, който изпълнихме, беше в Стара Загора, а към него имаше и пречиствателна станция. Създали сме подобни съоръжения в Поповица и Добрич. Всички бетонови и стоманобетонни части, изкопни и довършителни работи на тези инсталации са изградени от „Стройсистем – К” ЕООД. Цялото техническо оборудване и пускането на биогаз инсталацията в действие е извършено съвместно с италианска компания. Имате ли любими обекти? Обектите, които изпълняваме в момента, са типови. Любимите проекти, върху които съм работил, са били в периода 1996 – 2002 г. Именно тогава бях проджект мениджър на 130 км участък от Дупница до Кулата. По това време бях на 27 години. Кое за Вас е предизвикателство в професията? Предизвикателство в професията е да успеем да оптимизираме някои от технологиите в строителството, особено в промишленото – в изпълнението на мостове, пречиствателни станции и други съоръжения, свързани с енергетиката. 83Опитваме се да прилагаме опита на западноевропейските си колеги, главно на германските инженери. В крайна сметка всеки се стреми да оптимизира максимално процеса, за да може да се включи в предложената цена за изпълнение. Кажете нещо за себе си в личен план. Имате ли хоби? Женен съм. Имам две деца – на 5 и на 13 години. Жена ми е ПГС инженер, завършила ВИАС, дн. УАСГ. Моето хоби е ски спортът. Според Вас каква е ролята на Камарата на строителите в България? Ролята на КСБ е свързана главно с регулация на строителния пазар у нас – финансови, трудови и материални ресурси на фирмите. Според мен с приемането на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) при провеждането на търговете, за да се намалят корупционните практики, задължително трябва да присъства и представител на Кама­рата. Какво е Вашето мнение за в. „Строител”? Положително. Чрез в. „Строител” получаваме информация за различните програми с европейско финансиране, възлагането на обществени поръчки, перспективите за изграждане на различни обекти – било то общински, държавни или частни.