Новини

Столицата инвестира 238 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“

Елица Илчева София вече е равностойна на почти всички европейски столици като размер на привлечените и реализирани инвестиции, икономическо развитие и брутен вътрешен продукт, който е с над 75% по-висок спрямо останалите региони в страната. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на официалното подписване на споразумението за реализация на Инвестиционната програма на Столичната община, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”. Документът парафираха кметът Йорданка Фандъкова и зам.-министърът и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ Деница Николова. На церемонията присъства и зам.-кметът на общината с ресор „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина. Министър Павлова уточни, че това е споразумение на най-висока стойност. София получава най-големия дял от инвестициите за градско развитие и среда в размер на 238 млн. лв. Средствата са за директно целево финансиране в проекти за подобряване на градската среда, градския транспорт, образователна, културна и социална инфраструктура и др. Заедно със собствения принос Инвестиционната програма надхвърля 280 млн. лв., допълни регионалният министър. До края на тази година трябва да започнат, а в някои случаи и да завършат обновления на училищата и детските градини. Отделно от това столицата е бенефициент и по другите оси на европейската програма, които ще получат средства за пътна, социална, здравна инфраструктура, деинституционализация и обновяване на учебни заведения.